Welkom op onze website

ZuidWest Bedrijfsadviseurs B.V. is begin 2004 opgericht en is ontstaan vanuit verschillende disciplines, te weten accountancy en corporate finance.

 

Onze missie is als volgt: het leveren van kwalitatief hoogwaardig bedrijfseconomisch advies aan een cliënt, zodat een toegevoegde waarde wordt gerealiseerd die zich merkbaar van anderen onderscheidt.

 

ZuidWest Bedrijfsadviseurs B.V. kenmerkt zich door een no-nonsense benadering. U vindt bij ons geen zware overhead (betaalt u uiteindelijk toch zelf) en u wordt geadviseerd door de oprichters.

 

De oprichters van het bedrijf hebben een rijke ervaring opgebouwd binnen zowel de accountancy als binnen het internationale bedrijfsleven. We zijn dan ook in staat om een breed spectrum af te dekken.

 

Wij zijn in staat om voor de cliënt onze kosten meerdere malen terug te verdienen.

 

 

 

 

 

 

Wat kan ZuidWest Bedrijfsadviseurs B.V. voor U betekenen?

  • Bedrijfseconomisch advies en begeleiding

Met deze kennis kan in samenspraak met onze cliënten een strategie bepaald worden die het maximale rendement oplevert. Wij bieden u de mogelijkheid uw bedrijf bedrijfseconomisch door te laten lichten en te analyseren waar de knelpunten zich bevinden.

  • Begeleiding bij fusies en reorganisaties

ZuidWest Bedrijfsadviseurs B.V. heeft veel kennis en ervaring in huis op het gebied van reorganisaties. Hierdoor zijn wij in staat om u bij moeilijke fusie- en integratietrajecten te ondersteunen.

  • Het waarnemen en ondersteunen van algemeen en financieel management en directievoering

Veel bedrijven en organisaties hebben gebrek aan algemeen en/of financieel management. Dit kan tijdelijk zijn, maar ook van langere duur. ZuidWest Bedrijfsadviseurs B.V. kan voor u voor kortere of langere termijn het algemeen en/of financieel management of directievoering van uw bedrijf overnemen.

  • Corporate Finance

ZuidWest Bedrijfsadviseurs B.V. heeft een grote ervaring opgebouwd binnen de wereld van bedrijfsovernames. Wij adviseren en begeleiden de cliënt bij de aan- of verkoop van zijn of haar bedrijf gedurende het hele traject.

  • Advisering en opzetten beleggingsstructuren onroerende zaken.

ZuidWest Bedrijfsadviseurs B.V. structureert zowel voor eigen rekening als ook voor cliënten bedrijfsonroerend goed waarbij gebruik gemaakt wordt van de meest optimale structuur, waaronder sale- / leaseback constructies.

 

 

 

 

Indien U van onze diensten gebruik wilt maken, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen met het onderstaande telefoonnummer of mailadres.